loader image

Montažna kuća Fabia

POVRŠINA BRUTO

114,00m²

POVRŠINA NETO

92,55m²

Montažna kuća Fabia

Tlocrti

Ovaj tlocrt možete prilagoditi Vašim vlastitim potrebama i željama. Usluga prilagođavanja ovog tlocrta je besplatna u SAVOX GROUP. Plaćate samo za dodatne troškove tj. za materijal i rad. Smanjenje troškova prilikom novog tlocrta svakako utiče na smanjenje cijene. 

Montažna kuća Fabia

Katalog

Preuzmite naš PDF katalog.