32 års erfarenhet

Savox är ett företag som har flera årtionden av erfarenhet och expertis i att uppfylla mycket höga förväntningar hos våra kunder runt om i Europa. Det breda spektrum av projekt som ingår i vår imponerande referenslista varierar från enkla och kortvariga projekt till komplexa, tvärvetenskapliga fleråriga projekt. Vår process för att bygga prefabricerade hus åtföljs av bankgaranti som ger kunder extra säkerhet att kvaliteten på konstruktioner ska uppfylla alla avtalade aspekter.

Företaget “Savox” grundades 1989 och dess grundläggande tillverkningsprogram omfattar tillverkning av prefabricerade hus och byggnader, trä- och trä-aluminiumfönster och dörrar och pellets. Tack vare vetenskapliga framsteg som vi använder oss av och den utveckling av utrustning för träindustri som vi bidrar med tänjer vi på gränserna för kvalitet för att uppnå de bästa standarderna.

SAVOX GROUP

Produkter

I våra fabriker tillverkas några av de produkter som uppnår högst kvalitet i Europa och det är resultatet av flera årtionden av erfarenhet, den modernaste teknologin och vår strävan efter att hela tiden förbättra oss.

Erfarenhet

Savox är ett företag som har flera årtionden av erfarenhet och expertis i att uppfylla mycket höga förväntningar hos våra kunder över Europa. Ett brett spektrum av projekt inkluderade i vår imponerande referenslista varierar från enkla och kortvariga projekt till komplexa, tvärvetenskapliga fleråriga projekt.

Arbetsprocess

Savox har möjlighet att förvekliga alla dina idéer och koncept av den perfekta platsen, från att utarbeta preliminär design, huvudprojekt som gäller interiör och 3D-visualisering samt samordning, organisation och uppsikt över alla interiörarbeten och inredning, enligt ett nyckelfärdigt system.

Etik

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet enligt principer som avspeglar etisk kod, både kollektivt som företag och som individer anställda i företaget.

Prefab fabrik för träelement

Svetogorska b.b.
75446 Milići

Prefab fabrik för träelement och snickeri

Jovana Cvijića 5
75446 Milići

Savox Group | Fabrika prefabrikovanih elemenata
Savox Group | Fabrika elemenata i stolarije

Varje byggmark är olika och på grund av detta vill våra arkitekter få så mycket information om marken som möjligt för att få en exakt bild av byggnadens omgivningar och kunna designa ett perfekt hus till dig.

Savox Group | 32 godine iskustva