loader image

Wegg W1

Veggene for Sentral -Europa er preget av et perfekt valg av materialer som gir utmerket varme- og lydisolasjon.

01

Vertikal panel i RAL etter kundens valg 20mm

02

Horisontal underkonstruksjon 30x70mm

03

Vertikal underkonstruksjon / gjennomsiktig del 20x40mm

04

Tyvek, vanntett /dampgjennomtrengelig folie 0.2mm

05

OSB 3 Eger Kronospan 15mm

06

Bærende konstruksjon i tre, gran treverk 160x80/40mm

07

Steinull, Knauf Natur fit (λd = 0,038 W/mK) 160mm

08

PE folie, Knauf 0.2mm

09

OSB 3 Eger Kronospan 15mm

10

Rigips, Knauf GKB/GKBI 10/12.5mm

Wegg W2

Det gir det høyeste nivået av livskomfort med utvalgte naturmaterialer og utmerkede tekniske parametere.

01

Gipsnett og lim Ceresit 2-3mm

02

Austrotherm isopor EPS AF+ (λd = 0,032 W/mK) 160mm

03

Ceresit lim 3-4 mm

04

OSB 3 12mm

05

Bærende konstruksjon i tre, gran treverk 160mm

06

Steinull, Knauf Natur fit (λd = 0,038 W/mK) 160mm

07

PE folie, Knauf 0.2mm

08

OSB 3 12mm

09

Underkonstruksjon i tre/ installasjonsblokk, gran treverk 50mm

10

Steinull, Knauf Natur fit (λd = 0,038 W/mK) 50mm

11

OSB 3 12mm

12

Rigips, Knauf GKB/GKBI 12.5mm

Wegg W3

Dobbeltveggede veggbelegg av steinull for Vest-Europa gir utmerket lydbeskyttelse og et behagelig klima.

01

Vertikal panel 20m

02

Horisontal lekt, gran treverk 30x70mm

03

Vertikal lekt, gjennomsynlig del, gran 22x45mm

04

Tyvek. vanntett /dampgjennomtrengelig folie 0.2mm

05

Bærende konstruksjon i tre, gran treverk 160x45/80mm

06

Steinull, Knauf Natur fit (λd = 0,038 W/mK) 160mm

07

PE folie, Knauf 0.2mm

08

Vidifire A1 Knauf /fibre/ 15mm

09

Underkonstruksjon i tre/ installasjonsblokk,50x45mm

10

Steinull, Knauf Natur fit (λd = 0,038 W/mK) 50mm

11

PE folie, Knauf 0.2mm

12

Underkonstruksjon/ lekt for trepanel 27x45mm

13

Trepanel, vertikal panel, gran treverk 20mm

Wegg W4

Naturlige materijaler med utmerkede tekniske parametere.

01

OSB 3 20mm

02

Bærende konstruksjon i tre, gran treverk 140x45/80mm

03

Steinull, Knauf Natur fit (λd = 0,038 W/mK) 140mm

04

PE folie, Knauf 0.2mm

05

Underkonstruksjon i tre/ installasjonsblokk, gran treverk 50x45mm

06

Steimull, Knauf Natur fit (λd = 0,038 W/mK) 50mm

07

OSB 3 12mm

Wegg W5

Dobbeltveggede veggbelegg av steinull for Vest-Europa gir utmerket lydbeskyttelse og et behagelig klima.

01

Gipsnett og lim Ceresit 4-5mm

02

Austrotherm isopor EPS AF+ (λd = 0,032 W/mK) 80mm

03

Gipsnett og lim 3-4mm

04

OSB 3 Eger Kronospan 12mm

05

Bærende konstruksjon i tre 140x80/40mm

06

Steinull, Knauf (λd = 0,038 W/mK) 140mm

07

Knauf PE folie 0.2mm

08

Installasjonsblokk, gran treverk 50x40mm

09

Knauf Vidiwall gips-cellulose plate A2 12.5mm

Wegg W6

01

Knauf Vidiwal gips-cellulose plate A2 10mm

02

Bærende konstruksjon i tre 160x80/40mm

03

Knauf mineralull Ekoroll (λd = 0,041 W/mK) 160mm

04

Knauf PE folie 0.2mm

05

Knauf Vidiwal gips-cellulose plate A2 10mm

Wegg W7

01

Vertikal tekledning 22mm

02

Horisontalna lekt 20mm

03

Vertikal lekt l- gjennomsiktig del 30mm

04

Tyvek folie 0.2mm

05

Bærende konstruksjon i tre, gran treverk 198x84/42mm

06

Steinull, DP5 (λd = 0,035 W/mK) 200mm

07

PE folie KNAUF 0,2mm

08

OSB 3 Eger Kronospan 15mm

09

Underkonstruksjon (installasjonsblokk) 42x48mm

10

Steinull, DP5 (λd = 0,035 W/mK) 50mm

11

Vidiwall ploča A2 10mm

12

Gips-kartong panel GKB/GKBI 12.5mm

Custom vegg

01

Gipsnett og lim Ceresit (tilpasset dine krav)

02

Austrotherm ispor EPS (tilpasset dine krav)

03

Ceresit lim (tilpasset dine krav)

04

OSB 3 Eger Kronospan (tilpasset dine krav)

05

Bærende konstruksjon i tre (tilpasset dine krav)

06

Steinull, Knauf (tilpasset dine krav)

07

Knauf PE folie (tilpasset dine krav)

08

Installasjonsblokk, gran treverk (tilpasset dine krav)

09

Knauf Vidiwall gips-cellulose panel (tilpasset dine krav)