loader image

Montažna kuća Aria

POVRŠINA BRUTO

651,84m²

POVRŠINA NETO

530,40m²

Montažna kuća Aria

Tlocrti

Ovaj tlocrt možete prilagoditi Vašim vlastitim potrebama i željama. Usluga prilagođavanja ovog tlocrta je besplatna u SAVOX GROUP. Plaćate samo za dodatne troškove tj. za materijal i rad. Smanjenje troškova prilikom novog tlocrta svakako utiče na smanjenje cijene. 

Prizemlje

Sprat

Montažna kuća Aria

Katalog

Preuzmite naš PDF katalog.