loader image

Montažna kuća Decima

POVRŠINA BRUTO

107,54m²

POVRŠINA NETO

93,46m²

Montažna kuća Decima

Tlocrti

Ovaj tlocrt možete prilagoditi Vašim vlastitim potrebama i željama. Usluga prilagođavanja ovog tlocrta je besplatna u SAVOX GROUP. Plaćate samo za dodatne troškove tj. za materijal i rad. Smanjenje troškova prilikom novog tlocrta svakako utiče na smanjenje cijene. 

Montažna kuća Decima

Katalog

Preuzmite naš PDF katalog.