loader image

Takkonstruktion K1

01

Takläkt 42x50mm

02

Ströläkt 42x50mm

03

Tyvek, vattentät/ånggenomsläpplig folie 22mm

04

OSB 3 Eger Kronospan 22m

05

LLD lättbalk* 60*/300*mm

06

Luft 20mm

07

Stenull, KNAUF NAtur fit (λd = 0,038 W/mK) 280mm

08

PE folie, KNAUF 0.2mm

09

Underkonstruktion i trä, regelvägg (gran) 50x35mm

10

Panel färgad i RAL enligt kundens val, med jämn bredd b=160mm 20mm

Takkonstruktion K2

01

Takläkt 42x50mm

02

Ströläkt 42x50mm

03

OSB 3 Eger Kronospan 22m

04

Tyvek, vattentät/ånggenomsläpplig folie

05

LLD lättbalk* 60*/380*mm

06

Taksparrar, takåsbalkar i bjälkar* 140*x600mm

07

Stenull DP 5 (λd = 0,035 W/mK) 350mm

08

PE folie, KNAUF 0.2mm

09

OSB 3 Eger Kronospan 15m

10

Underkonstruktion i trä, regelvägg (gran) 48x30mm

11

Gipskartongskiva GKB/GKBI med fogning och utjämning av fogar 12.5mm

Takkonstruktion K3

01

Takläkt 42x50mm

02

Ströläkt 42x50mm

03

Tyvek, vattentätt/ånggenomsläpplig folie

04

Träbräda, gran 21mm

05

LKV - Gallerbalkar i trä med metallkontakter 42mm

06

Stenull, Knauf natur fit (λd = 0,038 W/mK) 280mm

07

PE folie, KNAUF 0.2mm

08

Underkonstruktion i trä, regelvägg (gran) 50x35mm

09

Gipskartongskiva GKB/GKBI med fogning och utjämning av fogar 12.5mm

Takkonstruktion K4 - Platt tak

01

OSB 3 Eger Kronospan 22mm

02

LLD lättbalk*, axelavstånd max 600m 45*/360*mm

03

Luft 30mm

04

Stenull, DP 5 (λd = 0,035 W/mK) 330mm

05

PE folie, KNAUF 0.2mm

06

Knauf underkonstruktion (CD/UD) profil med hängare, innertakets fallhöjd cca H=2.7cm - 100cm

07

Gipskartongskiva GKB/GKBI med fogning och utjämning av fogar 12.5mm 12.5mm

Specialanpassad takkonstruktion

01

Takläkt (anpassat till dina krav)

02

Ströläkt (anpassat till dina krav)

03

OSB 3 Eger Kronospan (anpassat till dina krav)

04

LLD lättbalk* (anpassat till dina krav)

05

Stenull (anpassat till dina krav)

06

Tyvek, vattentätt/ånggenomsläpplig folie (anpassat till dina krav)

07

Taksparrar, takåsbalkar och bjälkar* (anpassat till dina krav)

08

PE folie, KNAUF (anpassat till dina krav)

09

OSB 3 Eger Kronospan (anpassat till dina krav)

10

Underkonstruktion i trä, regelvägg (gran) (anpassat till dina krav)